Jsme konzultační společnost založená na znalostech, zkušenostech a referencích z rozsáhlých projektů, které jednotliví konzultanti aplikují inovativním způsobem v rámci virtuálních týmů přímo složených pro potřeby každé zakázky.

Management consulting

Náš tým je složen z profesionálů, kteří se dlouhodobě zaměřují na optimalizaci, správu a reorganizaci středních a velkých společností. Kromě čistě IT oblasti jsme prokázali své schopnosti i v oborech, které s informačními technologiemi souvisí jen nepřímo a to až do úrovně nastavení obchodních cílů, definice prodejních kanálů, návrhu motivačních schémat a personálního poradenství při sestavování týmů.

Procesní modelování a měření výkonnosti

Máme dlouholetou zkušenost s popisem, měřením, optimalizací a reingeneeringem procesů v rámci organizací. Vlastní návrh jsme pravidelně doplňovali o nastavení metrik a následně automatizované nebo poloautomatizované vyhodnocování. Součástí našich služeb je tvorba nákladových modelů, identifikace rizik, definice klíčových procesů a následná optimalizace.

Poradenství při implementaci a dodávce rozsáhlých informačních systémů

Náš tým přímo implementoval nebo konzultačně a odborně zajišťoval realizaci rozsáhlých informačních systémů jako např. SAP, ARIS od počátečních analýz, přes definici řešení, vývoj na zakázku, implementaci až po finální spuštění a následnou podporu. Současně jsme se podíleli na tvorbě a řízení projektů, v rámci nichž byla dodána zakázková řešení software na míru v hodnotách stamiliónů korun.

Krizové řízení

Vzhledem k naší specializaci a historii jsme několikrát pomáhali zákazníkům překlenout obtížné období společnosti a zajišťovali jsme částečné nebo komplexní služby v rámci krizového řízení, reorganizace, identifikace a návrhu řešení problematických oblastí a další související činnosti.

Poradenství v oblasti přípravy nabídek a hodnocení výběrových řízení

Díky našim zkušenostem jsme schopni nabídnout unikátní kombinaci znalostí, které na straně uchazeče maximalizují úspěšnost při podání nabídek do výběrových řízení. Na druhé straně pomáháme zadavatelům připravit podklady pro výběrové řízení s minimálním rizikem možnosti jejich zpochybnění. Součástí našich služeb je i asistence a poradenství při vyhodnocení nabídek a výběrových řízení a to jak věcné, tak odborné části.